Home » สิ่งที่ต้องรู้ : ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ขั้นพื้นฐาน มีอะไรบ้าง
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน

สิ่งที่ต้องรู้ : ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ขั้นพื้นฐาน มีอะไรบ้าง

146 views

สิ่งที่ต้องรู้ เกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ขั้นพื้นฐาน

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่ผู้ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องรู้ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือแม้แต่ในการดำรงชีวิตประจำวันเราต้องใช้ไฟฟ้า แต่บางครั้งก็ประเมินความสามารถในการก่ออันตรายของไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ำเกินไป แม้แต่ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือน (120 โวลต์) ก็สามารถทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ ผู้ที่ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าจำเป็นต้องตระหนักถึงอันตรายจากไฟฟ้าอยู่เสมอ ซึ่งอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า เช่น ไฟช็อต ไฟไหม้และการระเบิด จำเป็นต้องมีการควบคุมอันตรายเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน

 1. อันตรายจากไฟฟ้าที่พบได้บ่อย

 • ไฟฟ้าช็อต

ไฟฟ้าช็อตเกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านร่างกาย ไฟฟ้าเดินทางผ่านวงจรปิดและในบางครั้งผู้คนอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า เมื่อบุคคลได้รับไฟฟ้าช็อตกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านระหว่างส่วนต่างๆ ของร่างกายหรือผ่านร่างกายไปยังพื้นดิน กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีคนสัมผัสสายไฟทั้งสองของวงจรที่มีพลังงาน สัมผัสสายไฟเส้นหนึ่งของวงจรในขณะที่ยืนอยู่โดยไม่มีการป้องกัน หรือสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะที่มีพลังงาน

ไฟฟ้าช็อต หมายถึงการบาดเจ็บหรือปริมาณไฟฟ้าที่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ไฟฟ้ายังสามารถทำให้กล้ามเนื้อเกร็งซึ่งระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านและความถี่ของกระแสไฟฟ้า

 

ไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้า

 

 • ไฟไหม้ / ระเบิด

ไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าอาจเกิดจากความต้านทานมากเกินไป ซึ่งทำให้เกิดความร้อนจากสิ่งต่อไปนี้

  • กระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟมากเกินไป ซึ่งไม่มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
  • เต้ารับไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ส่งผลให้หน้าสัมผัสไม่ดีหรือเกิดประกายไฟ
  • การต่อสายไฟฟ้าที่ไม่ดีและสายไฟฟ้าเก่าชำรุดไม่สามารถรองรับโหลดได้

การระเบิดเกิดขึ้นได้เมื่อกระแสไฟฟ้าจุดติดกับก๊าซไวไฟหรือฝุ่นที่สามารถเกิดการระเบิดได้ในอากาศ การระเบิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือจากไฟฟ้าสถิตย์อาจเกิดขึ้นได้

 

สายดินที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 

 1. พื้นฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ต่อไปนี้คือพื้นฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ต้องรู้

 • ห้ามใช้งานไฟฟ้ากับตัวนำที่เปิดโล่งที่มีกำลังไฟ 50 โวลต์ขึ้นไป
 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง มีสายดิน และอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • ห้ามใช้สายไฟฟ้าต่อพ่วงเป็นสายไฟฟ้าถาวร และควรถอดปลั๊กออกหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นทุกครั้ง
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่มีเชอร์กิตเบรคเกอร์ในตัวอาจใช้งานได้ในระยะยาว และมีความยาวของสายไฟให้เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 • อุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าสูง เช่น เครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ จะต้องเสียบเข้ากับเต้ารับติดผนังแบบถาวรโดยตรง
 • ห้ามเข้าถึง ใช้ หรือ ดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าของอาคาร รวมถึงเบรกเกอร์ เว้นแต่คุณจะมีคุณสมบัติเฉพาะ และได้รับอนุญาตเท่านั้น
 • สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นสามารถเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตได้
 • ในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา ต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 30 นิ้ว จากบริเวณด้านหน้าแผงไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องรวมสัญญาณทั้งหมดได้ถูกปิดคลุมอย่างถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 1. สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อ ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ต่อไปนี้คือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า

 • การทำงานกับตัวนำเปลือยที่มีแรงดันไฟฟ้า 50 โวลต์ขึ้นไป
 • การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • การเปิดที่ครอบหรือถอดแผงกั้นของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าออก
 • ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อวัดว่าอุปกรณ์ว่ามีกระแสไฟฟ้าหรือไม่
 • การรีเซ็ตเบรกเกอร์วงจรที่ตัดการทำงานหรือเปลี่ยนฟิวส์ที่ขาด

ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านไฟฟ้าเท่านั้น

 1. ตรวจตรวจสอบเพิ่มเติมด้าน ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

 • สายดิน

เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าอุปกรณ์มีการต่อสายดินอย่างถูกต้องการต่อสายดินเป็นเส้นทางสำหรับกระแสไฟฟ้าหากมีไฟฟ้ารั่วจะวิ่งลงดินแทนที่จะผ่านตัวบุคคลอุปกรณ์ที่มีขาต่อสายดินต้องเสียบเสมอไม่ควรถอดปลั๊กสายดินออกจากอุปกรณ์

 • สถานที่เปียก

เมื่อมีการใช้ไฟฟ้าในสถานที่เปียกหรือชื้นรวมถึงนอกอาคารจะต้องใช้ Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าไฟฟ้าช็อตจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆแม้ว่าจะเจ็บปวดแต่ไม่ทำให้ถึงกับเสียชีวิต

Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) คือตัวขัดขวางวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรมีลักษณะเป็นเต้ารับที่สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าได้หากตรวจพบการโอเวอร์โหลดการลัดวงจรหรือความผิดปกติประเภทอื่นๆเต้ารับ GFCI จะปิดโดยอัตโนมัติซึ่งจะหยุดการไหลของพลังงานไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

Log-Out-Tag-Out

 

 • Log Out – Tag Out

เมื่อต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เริ่มทำงานโดยไม่คาดคิดซึ่งระบบ Log Out – Tag Out จะช่วยป้องกันการปล่อยกระแสไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจหรือโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้

สรุป

การปฏิบัติงานกับไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องทำโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเนื่องจากไฟฟ้ามีอันตรายหากทำไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดและเพื่อความปลอดภัยต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีเพื่อให้รู้ว่าระบบไฟฟ้ามีความพร้อมสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558
 2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภ้ยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ฉบับที่ 2)
 4. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านการทำงานในอุตสาหกรรม สามารถหาข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

@2023 – Thaimanufac. All Right Reserved. Designed and Developed by thaimanufac