Home » เตรียมตัว : ตรวจเครน และ ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครนอย่างถูกต้อง
การเตรียมตัวตรวจเครน

เตรียมตัว : ตรวจเครน และ ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครนอย่างถูกต้อง

229 views

การตรวจสอบเครนเป็นส่วนสำคัญในการประกันการทำงานและการบำรุงรักษาเครนอย่างปลอดภัย การตรวจสอบเป็นประจำช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือการสึกหรอที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครนหรือมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย แม้ว่าขั้นตอนการตรวจสอบเฉพาะอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของเครนและข้อบังคับของกฎหมายของประเทศไทย

เราสามารถให้รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบเครนแก่คุณได้ โปรดทราบว่าสิ่งสำคัญเสมอคือต้องศึกษากฎระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้องเฉพาะสำหรับสถานที่และประเภทเครนของคุณสำหรับคำแนะนำโดยละเอียด ขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบปั้นจั่นมีดังนี้

 

การตรวจเครนก่อนเริ่มใช้งาน

 

การตรวจเครนก่อนเริ่มใช้งาน

ก่อนใช้เครนผู้รับผิดชอบควรดำเนินการตรวจสอบก่อนใช้งานเสมอ โดยการตรวจสอบสภาพโดยรวมของเครนรวมถึงส่วนประกอบโครงสร้าง กลไกการควบคุม ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ความปลอดภัย และ ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเครนให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และไม่มีร่องรอยความเสียหายหรือการสึกหรอที่อาจส่งผลต่อการทำงานอย่างปลอดภัย

 

การตรวจสอบเครนประจำวัน

 

การตรวจสอบเครนประจำวัน

ตามกฎหมายการทำงานกับเครนได้ระบุให้ผู้ใช้งานเครนต้องทำการตรวจสอบปั้นจั่นเป็นประจำเพื่อระบุปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การตรวจสอบครั้งล่าสุด โดยทั่วไปแล้วการตรวจสอบเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปที่ส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น ตะขอ เชือก สลิง เบรก และระบบไฮดรอลิก ควรบันทึกความผิดปกติหรือข้อบกพร่องใด ๆ ก่อนใช้งานเครน

การตรวจสอบเครนตามแผนงาน

การตรวจสอบเครนตามระยะเวลาแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบส่วนประกอบของเครนอย่างครอบคลุมมากขึ้น  โดยทั่วไปจะดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น วิศวกรตรวจปั้นจั่นที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบเหล่านี้ดำเนินการตามช่วงเวลาตามที่กฎหมายระบุ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดอย่างละเอียด การทดสอบพิกัดการยกของปั้นจั่นโดยวิศวกร แลทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของเครนทั้งหมด

 

การทดสอบโหลดการยก

 

การทดสอบโหลดการยก

การทดสอบโหลด หรือ โหลดเทสเครน จะดำเนินการเพื่อประเมินความสามารถและเสถียรภาพของเครน ขณะยกตามน้ำหนักที่กำหนดโดยวิศซกร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้โหลดทดสอบกับปั้นจั่นภายใต้สภาวะควบคุมของวิศวกร เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด ควรทำการทดสอบการรับน้ำหนักเครนที่น้ำหนักสูงสุดที่กำหนดไว้ และ คูณ 1.25 นั่นคือโหลดที่จะน้ำมาทดสอบนั่นเอง

เมื่อมีการติดตั้งเครนใหม่ หลังจากการซ่อมแซมหรือดัดแปลงครั้งใหญ่ หรือตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม การทดสอบควรได้รับการวางแผนและดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

เอกสารประกอบ ปจ1 ปจ2

เอกสารประกอบที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญตลอดกระบวนการตรวจสอบและทดสอบ ผู้ตรวจสอบเครนจะต้องกรอกรายงานการตรวจสอบเครน ปจ1 ปจ2 โดยละเอียด โดยสังเกตข้อบกพร่อง การซ่อมแซม หรือการปรับแต่งใดๆ รายงานเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นบันทึกสภาพของเครนและสามารถใช้อ้างอิงหรือตรวจสอบในอนาคตได้ นอกจากนี้ ควรสร้างรายงานการทดสอบโหลด โดยบันทึกขั้นตอนการทดสอบ ผลลัพธ์ และคำแนะนำใดๆ

 

การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม

 

การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม

การบำรุงรักษาเครน PM เครน อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เครนอยู่ในสภาพการทำงานที่ดี จากผลการตรวจสอบ การซ่อมแซมหรือปรับแต่งควรดำเนินการทันทีโดยช่างผู้ชำนาญการ การปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับช่วงเวลาการบำรุงรักษา การหล่อลื่น และงานบำรุงรักษาอื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญ

การฝึกอบรมเครนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมเครนที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้งานเครน ขั้นตอนความปลอดภัย และ แผนการยกเครน การตระหนักถึงสัญญาณของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ควรได้รับการฝึกฝนให้ทำการตรวจสอบก่อนใช้งานทุกวันและรายงานความผิดปกติทันที การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการตรวจสอบและบำรุงรักษาสามารถนำไปสู่การตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

โปรดจำไว้ว่าขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบเครนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครน ข้อบังคับท้องถิ่น และมาตรฐานอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาหลักเกณฑ์ของผู้ผลิตและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความปลอดภัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านการทำงานในอุตสาหกรรม สามารถหาข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

@2023 – Thaimanufac. All Right Reserved. Designed and Developed by thaimanufac