Home » เรียนรู้ : Lifting Plan วิธีการจัดทำแผนการยกปั้นจั่น คืออะไร
Lifting-Plan

เรียนรู้ : Lifting Plan วิธีการจัดทำแผนการยกปั้นจั่น คืออะไร

986 views

เราจะวิธีการวาง แผนการยกปั้นจั่น รถเครน Lifting Plan อย่างไรก่อนการทำงาน

การวาง แผนการยกปั้นจั่น หรือ Lifting plan คือการสรุปขั้นตอนและกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติตามระหว่างการดำเนินงานยกด้วยรถเครน ซึ่งแผนเหล่านี้จะต้องได้รับการออกแบบและเขียนขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและพัสดุหรือสินค้าที่กำลัยก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

หากพูดตามดฎหมายได้มีการระบุว่า

“ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น หมายความว่า บุคคลซึ่งทําหน้าที่ควบคุมการใช้ หรือสั่งการให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตาม ตลอดจนพิจารณาน้ำหนักที่จะทําการรยก และ จัดทําแผนการยก ”

นั้นหมายความว่าหากใครที่เป็นผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นจะต้องจัดทำแผนการยก Lifting plan นั้นเอง

ดาวน์โหลดกฎหมายฉบับเต็ม >

 

แผนการยกปั้นจั่น-Lifting-Plan

 

โดยวันนี้เราจะมานำเสนอให้รู้จักกับ แผนการยกปั้นจั่น Lifting Plan ว่ามีอะไรบ้าง 

ระบุน้ำหนักของที่จะยก Lifting Plan

 • ข้อมูลนี้รวมไปถึงขนาด น้ำหนัก และรูปร่างของสินค้าหรือพัสดุที่จะบรรทุก ตลอดจนข้อควรพิจารณาอย่างพิเศษ เช่น ของแตกง่าย ของสำคัญ ของอันตราย ซึ่งการที่คุณระบุน้ำหนักสินค้าที่จะยก จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนในขั้นตอนต่อ ๆ ไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

เลือกรถเครนและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

 • หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของรถเครนที่จะใช้งาน รวมไปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สลิง ตะขอ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการยกสินค้าเฉพาะทางต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จะทำให้การยกพัสดุเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และลดโอกาสที่จะเกิดอันตราย 

กำหนดขีดจำกัดในการยก 

 • หมายถึง การกำหนดว่าเครนที่เลือกใช้นั้นมีความสามารถในการยกอยู่ที่น้ำหนักเท่าไหร่และคำนวณความสามารถในการยกของอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สลิง ตะขอ รถบรรทุก 

การกำหนดเส้นทาง

 • คือการกำหนดเส้นทางที่รถสินค้า รถบรรทุก หรือรถเครนจะเดินทางไป ไม่ว่าจะเป็นภายในพื้นที่ที่กำหนดหรือในพื้นที่สัญจรสาธารณะ รวมไปถึงระบุสิ่งกีดขวางและอันตรายที่ต้องหลีกเลี่ยง สิ่งนี้จะทำให้การยกรถเครนนั้นตรงต่อเวลามากขึ้น มีความรวดเร็วมากขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อตัวรถเครนเองและสาธารณะ

การสื่อสารแผนการยกรถเครน

 • การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของการยกรถเครนไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บังคับเครน พนักงานขนของ และบุคลากรอื่น ๆ ขั้นตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างสำคัญมาก เพราะหากไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจกันได้ ก็อาจจะทำให้การทำงานนั้นผิดพลาดและส่งผลเสียร้ายแรง 

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่าง ๆ 

 • หมายถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการยกที่กำลังจะดำเนินการนี้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกรถเครน เช่น ข้อบังคับของ OSHA หรือข้อบังคับตามกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทยและข้อบังคับตามกฎหมายสากล 

 

ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกก่อนใช้งาน

 

ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ 

 • ตรวจสอบอุปกรณ์ยก เครน สลิง ตะขอ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกอื่น ๆ ให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้จริงแล้ว มีการทดสอบการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถทดสอบได้ และบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งแจ้งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซ่อมแซมสำหรับอุปกรณ์ที่มีปัญหาก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง

ฝึกอบรมพนักงาน 

 • มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลของการยกรถเครน รวมไปถึงข้อกำหนดและมาตรฐานสำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้พนักงานและบุคลากรสามารถทำงานได้อย่างถูกวิธี สามารถที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัยและไม่ละเมิดข้อบังคับ ไม่ทำให้การทำงานนั้นเกิดความเสียหาย 

ประโยชน์ของการวาง แผนการยกปั้นจั่น 

 • ทำให้การทำงานกับปั้นจั่นมีความปลอดภัย มั่นใจได้ทั้งความปลอดภัยของพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การวางแผนที่ดีช่วยป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • แผนการยกสามารถช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยกได้เป็นอย่างดี
 • การวางแผนที่ดีและถูกต้องจะทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจจะตามมา
 • การวางแผนยกรถเครนที่ดีจะทำให้พนักงานและบุคลากรฝ่ายบริหารสามารถสื่อสารกันได้ดียิ้งขึ้น ตรงจุด ตรงประเด็น 

แผนการยกควรมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ ทดสอบ และทดลองการใช้งานอุปกรณ์การยกอย่างเครนหรือสลิง ทั้งก่อนและหลังจากการยก ตลอดจนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่อาจจะจำเป็น นอกจากนี้ยังรวมถึงการ อบรมเครน และ การออกใบรับรองให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

สรุป

การวางแผนอย่างพิถีพิถันสำหรับ Lifting Plan มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน  การวางแผนการยกด้วยเครนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ซับซ้อนหลายอย่างที่ต้องทำ ในขณะที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ และข้อจำกัดที่หลากหลาย ตามธรรมเนียมแล้ว การตัดสินใจเหล่านี้ใช้เวลานานและส่วนใหญ่ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้วางแผน เพื่อทำการตัดสินใจวางแผนอย่างมีข้อมูลมากขึ้นและเหมาะสมที่สุด

อย่าเสี่ยง และวางแผนยกเครนของคุณเพื่อยกขึ้นอย่างมั่นใจ  Lifting ทุกตัวต้องการการจัดการอย่างระมัดระวัง และเครนที่ซับซ้อนต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษ เพื่อให้แน่ใจว่า Lifting จะยกออกโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลากร น้ำหนักบรรทุก หรือตัวเครนเอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านการทำงานในอุตสาหกรรม สามารถหาข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

@2023 – Thaimanufac. All Right Reserved. Designed and Developed by thaimanufac