Home » Title 49 CFR มาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตราย
Title-49-CFR

Title 49 CFR มาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตราย

144 views

Title 49 CFR : มาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตราย คืออะไร

Title 46 CFR คือ กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ มาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตราย ต่าง ๆ เช่น สารเคมี วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะช่วยควบคุมความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง หากไม่ปฏิบัติตาม อาจจะเกิดผลเสียตามมาอย่างใหญ่หลวง 

โดยในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ Title 46 CFR กันแบบคร่าว ๆ เนื่องจากรายละเอียดของข้อกำหนดนี้นั้นยาวมาก ๆ คุณสามารถอ่านอย่างละเอียดได้ในเอกสารจากทาง official หากเรานำมาเล่าทั้งหมดในบทความนี้ แน่นอนว่าบทความคงยาว 10,000 คำแน่ ๆ ฮ่า ๆ

ข้อกำหนดพื้นฐาน

 1. ไม่อนุญาตให้มีการขนส่งวัตถุอันตรายหากไม่ได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งข้อกำหนดของวัสดุแต่ละประเภท ทั้งในส่วนของน้ำหนัก ปริมาณ ความอันตรายของวัตถุ สามารถดูได้ในข้อกำหนดอย่างละเอียดของ CFR 49 
 2. วัตถุอันตรายต้องได้รับการบรรจุในหีบห่ออย่างถูกต้องตามข้อกำหนด จะต้องมีการแปะป้ายสัญลักษณ์ระบุประเภทของวัตถุอันตราย คำอธิบายของวัตถุ ติดฉลากวัตถุอันตราย นอกจากนี้ เงื่อนไขในการขนส่งต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการจราจร สภาพอากาศ ความเร็วยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเหล่านี้ได้ที่เอกสารจาก Official 
 3. คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ภายหลังได้เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน ได้แก่ การแก้ไข ดัดแปลง ปลอมแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งหรือรูปแบบการขนส่ง เอกสาร ฉลากวัตถุ ใบอนุญาต โดยจะมีความผิดตามกฎหมาย

 

หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ภายในขั้นตอนการขนส่งวัตถุอันตราย ก็จะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีหน้าที่ในการรับผิดชอบอยู่ไม่กี่ฝ่าย โดยหลัก ๆ แล้วจะมีดังนี้

หน้าที่ของผู้ขนส่งใน มาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตราย

หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ขับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ เพื่อส่งวัตถุอันตรายไปยังเป้าหมาย โดยมีมาตรการที่ต้องปฏิบัติตามดังนี่

 1. เอกสารการขนส่ง 
 2. ป้ายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่าง ๆ บนยานพาหนะ 
 3. ขนของขึ้นและลงจากยานพาหนะ 
 4. เครื่องมือ หรือชิ้นส่วนที่ใช้ในการค้ำยัน ทุ่นแรง หรือปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง เช่น ไม้กัดฉาก เชือกมัดวัตถุอันตราย ฯลฯ 
 5. การรายงานเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มไปจนถึงสิ้นสุดการขนส่ง 
 6. แผนการรักษาความปลอดภัย 
 7. จะต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเรียบร้อย

 

องค์กรที่จัดส่ง 

หมายถึง องค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดเตรียมแผนการขนส่งต่าง ๆ พูดง่าย ๆ คือเป็นนายจ้างหรือองค์กรที่รับผิดชอบผู้ขนส่งนั่นเอง โดยจะมีมาตรการและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามคล้าย ๆ กับผู้ขนส่ง ดังนี้ 

 1. พิจารณาว่าวัตถุที่ขนส่งนั้นตรงตามคำนิยามของวัตถุอันตรายตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่ตรง ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดการขนส่งวัตถุอื่น ๆ แต่หากตรง ให้ดำเนินการตามข้อต่อไปนี้ 
 2. ระบุชื่อผู้ขนส่ง 
 3. ระบุประเภทของวัตถุอันตราย 
 4. ป้ายเตือนความอันตรายของวัตถุตามประเภท 
 5. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ได้ที่เอกสารจาก Official 
 6. เครื่องหมายระบุประเภทของวัตถุอันตราย 
 7. ฝึกอบรมพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทุกข้ออย่างละเอียด 
 8. จัดเตรียมเอกสารในการจัดส่ง 
 9. ข้อมูลการติดต่อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 10. ใบอนุญาตการเดินทางต่างๆเช่นพาสปอร์ตบัตรประชาชนใบขับขี่ใบอนุญาตเดินเรือฯลฯ
 11. วิธีการกักเก็บบรรจุและขนส่งวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย
 12. แผนการรักษาความปลอดภัยของวัตถุอันตราย 
 13. การรายงานผลการขนส่งสถานการณ์ขนส่งต่อบริษัทขนส่งหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

 

ทำไม-Title-49-CFR-ถึงสำคัญ

 

ทำไม Title 49 CFR ถึงสำคัญและไม่ควรมองข้าม ? 

 • การขนส่งวัตถุอันตรายนั้นมีความเสี่ยงหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สารเคมีรั่วไหล อุบัติเหตุทางท้องถนน การเกิดระเบิดหรือไฟไหม้ 
 • การขนส่งวัตถุอันตรายจำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษกว่าวัตถุทั่วไปเพื่อป้องกันความปลอดภัยของสาธารณะชน
 • การขนส่งวัตถุอันตรายนั้นมีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สูง ดังนั้นมาตรการที่เคร่งครัดจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ 

สุดท้ายนี้ Title 49 CFR คืออีกหนึ่งมาตรการที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้จัก แต่เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่สุด 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านการทำงานในอุตสาหกรรม สามารถหาข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

@2023 – Thaimanufac. All Right Reserved. Designed and Developed by thaimanufac