Home » ทำความเข้าใจ : Hot work คืออะไร การทำงานความร้อน และ ประกายไฟ
Hot-work-คืออะไร

ทำความเข้าใจ : Hot work คืออะไร การทำงานความร้อน และ ประกายไฟ

2.2K views

Hot work คืออะไร 

งานประกายไฟ Hot work เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเปลวไฟ ประกายไฟ หรืออุณหภูมิสูง ซึ่งรวมถึงการเชื่อม การตัด การบัดกรี และกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความร้อนหรือเปลวไฟ Hot work มักใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงการผลิต การก่อสร้าง และการซ่อมแซม 

ซึ่ง Hotwork ก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างมีความอันตรายเลย เพราะไม่ใช่แค่เป็นงานที่มีอุณหภูมิสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นงานที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานสูงมาก เนื่องจากหากขาดความเชี่ยวชาญก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของทั้งผู้ปฏิบัติงานและของบริษัท ดังนั้น Hotwork จึงต้องมีมาตรการที่แน่นหนาและปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหรือการสูญเสีย

Hotwork-คือ

อันตรายจากการทำ งานประกายไฟ Hot work

อย่างที่บอกไปแล้วว่า Hot work นั้นเป็นงานที่มีความเสี่ยงและมีอันตรายหลากหลายด้าน ทำให้มีความจำเป็นมากที่คุณจะต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหากคุณทำงาน Hotwork เพื่อที่จะได้ระวังตัว และตระหนักถึงอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นอยู่เสมอระหว่างการทำงาน เช่น 

  • ไฟและการระเบิด : Hot work สามารถทำให้เกิดประกายไฟและเปลวไฟ ซึ่งสามารถจุดวัสดุไวไฟและทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้ ดังนั้นภายในพื้นที่ปฏิบัติงานจึงไม่ควรมีแก๊สไวไฟ หรือมีวัตถุไวไฟอยู่ใกล้ๆ 
  • แผลไหม้ : Hot work อาจทำให้ผิวหนังหรือดวงตาไหม้ได้หากไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม ประกายไฟเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างบาดแผลขนาดใหญ่ให้กับร่างกายได้
  • ควันพิษ : กระบวนการทำงานบางอย่าง เช่น การเชื่อม สามารถสร้างควันพิษที่อาจทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจหากหายใจเข้าไป ดังนั้นการสวม PPE เช่น หน้ากากกันแก๊ส หน้ากากอนามัย จึงสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยป้องกันไม่ให้เผลอสูดควันเข้าไปภายในระบบทางเดินหายใจ 
  • เสียงรบกวน : Hot work ยังสามารถสร้างเสียงดัง ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อการได้ยินหากไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินที่เหมาะสม โดยเฉพาะการได้ยินเสียงดังเป็นเวลานาน แม้ว่าจะไม่ได้ดังมาก แต่หากได้ยินติดต่อกันโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอาจจะก่อให้เกิดภาวะหูดับได้

มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน-Hot-work

มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน Hot work

ในการทำงาน Hot work สิ่งสำคัญเลย คือ การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการทำงานจะปลอดภัย และไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและคนรอบข้าง โดยมาตรการในการทำงาน Hot work อย่างปลอดภัย มีดังนี้

  • ใบอนุญาตในการทำงาน Hot work : ใบอนุญาตการทำงาน Hot work เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำงาน ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงาน Hot work ดำเนินไปอย่างปลอดภัย ใบอนุญาตโดยทั่วไปต้องมีการตรวจสอบก่อนการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม และอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีคุณภาพ
  • การควบคุมทางวิศวกรรม : สามารถใช้การควบคุมทางวิศวกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Hot work ซึ่งรวมถึงการใช้แผงกั้นกันไฟ ระบบระบายอากาศ และระบบอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมความร้อนและเปลวไฟ
  • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) : PPE เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปกป้องพนักงานจากอันตรายจากการทำงานที่ร้อนจัด ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา หมวกนิรภัยสำหรับเชื่อม ถุงมือ และเสื้อผ้าที่ทนไฟ
  • การฝึกอบรม : พนักงานต้องได้รับการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ และ มีความรู้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้องกับงานของตน ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ PPE ที่เหมาะสม วิธีปฏิบัติในการทำงานอย่างปลอดภัย และขั้นตอนการรับมือเหตุฉุกเฉิน

สรุปก็คือ hotwork เป็นงานที่พนักงานจะต้องทำงานใกล้กลับพื้นที่ความร้อนสูง มีประกายไฟ หรือเกิดเปลวเพลิงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะดูอันตราย แต่หากควบคุมและมีมาตรการที่เคร่งครัด ก็จะสามารถทำงาน hotwork ได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงการสูญเสียอย่างแน่นอน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านการทำงานในอุตสาหกรรม สามารถหาข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

@2024 – Thaimanufac. All Right Reserved. Designed and Developed by thaimanufac