Home » BS1139 รู้จักกับมาตรฐานนั่งร้านอังกฤษ
BS1139-มาตรฐานนั่งร้านอังกฤษ

BS1139 รู้จักกับมาตรฐานนั่งร้านอังกฤษ

1K views

ว่าด้วยเรื่องของ มาตรฐานนั่งร้าน BS1139 มาตรฐานนั่งร้านอังกฤษ คืออะไร

มาตรฐานนั่งร้าน BS1139 เป็นมาตรฐานอังกฤษ สำหรับการติดตั้งนั่งร้าน โดยระบุพารามิเตอร์เฉพาะของขนาด ความหนา วัสดุ และความสามารถในการรับน้ำหนักของวัสดุที่ใช้สำหรับนั่งร้าน ครอบคลุมถึงระบบของท่อที่เชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนาด้วยแคลมป์ ข้อต่อ พุทล็อก บอร์ด บันได

ซึ่งนั่งร้านถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในงานก่อสร้าง หากนั่งร้านไม่ดี นอกจากเรื่องของคุณภาพงานที่เสียแล้ว ผู้ที่ใช้งานนั่งร้านก็อาจจะได้รับความเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆ ระหว่างการทำงานอีกด้วย ดังนั้น BS1139 มาตรฐานที่ระบุเกี่ยวกับข้อกำหนดวัสดุ วิธีการก่อสร้าง ส่วนประกอบต่างๆ ของนั่งร้านจึงถือว่าสำคัญสุด ๆ เลยก็ว่าได้

ในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกับ BS1139 กันมากขึ้น ไปดูพร้อมกันเลยยย

 

ประวัติของ-มาตรฐานนั่งร้าน-BS1139

ประวัติของ มาตรฐานนั่งร้าน BS1139

ในปี พ.ศ. 2517 ตามคำขอของเดนมาร์ก CEN/TC 53 ได้เริ่มงานในการสร้างมาตรฐาน “การบำรุงรักษาและโครงข้อหมุนสำหรับการทำงานที่ทำจากชิ้นส่วนสำเร็จรูป – วัสดุ ขนาด น้ำหนักบรรทุกที่ออกแบบ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย” เป็นผลให้มีการศึกษาร่างข้อเสนอสิบสองฉบับ ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 19 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2527 CEN/TC 53 ได้เผยแพร่ร่างแก้ไขในรูปแบบของตราสารแห่งความสามัคคีของยุโรป

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2529 CEN/TC 53 ตัดสินใจเสนอเอกสารการประสานเสียงฉบับแก้ไข และส่งไปยังสำนักเลขาธิการกลางเพื่อการลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้าย เมื่อมีมาตรฐานอ้างอิงระหว่างประเทศสำหรับปัจจัยด้านวัสดุและความปลอดภัยแล้ว เอกสาร Harmonization นี้จะได้รับการพิจารณาเพื่อนำมาใช้เป็น EN

ในระหว่างการอภิปรายฉบับร่าง เป็นที่ทราบกันดีว่าความสูงของมนุษย์โดยเฉลี่ยค่อยๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณารุ่นต่างๆ สำหรับการปรับขนาดตามแนวตั้ง CEN/TC 53 กำลังดำเนินการเตรียมมาตรฐานยุโรปสำหรับ

  • วิธีการทดสอบส่วนประกอบและนั่งร้านประกอบ
  • วิธีการประเมินและการคำนวณ

ภายใต้กฎทั่วไปของ CEN/CENELEC ประเทศเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามตราสารแห่งการประสานเสียง: ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร . และนี่คือวิธีการสร้างมาตรฐานนั่งร้าน BS1139

กล่าวโดยสรุป คือ มาตรฐานสำหรับการออกแบบและการก่อสร้างนั่งร้านนั้นมีมานานหลายปีแล้ว ซึ่งก็ได้รับการพัฒนาไปตามกาลเวลาเพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าในเทคโนโลยี และปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัย ในอังกฤษ มาตรฐานแรกสำหรับนั่งร้านได้มีการเขียนขึ้นในช่วงปี 1900 และได้รับการปรับปรุงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็น bs1139 ในปี 1960 อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาเรื่อยๆ มาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง 

ส่วนประกอบนั่งร้าน

ทำไมถึงควรให้ความสำคัญกับ BS1139

เราเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงาน หรือเป็นหัวหน้างาน คุณก็น่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ BS1139 กันบ่อยๆ ในแวดวงการก่อสร้างและอุตสาหกรรมหรือวิศวกรรม เนื่องจากการใช้นั่งร้านที่ผ่านมาตรฐาน BS1139 นั้นเป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่จำเป็นอย่างมากที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับการก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม เพราะการปฏิบัติตามมาตรฐานที่คำนวณไว้เป็นอย่างดี จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน และเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ นั่งร้าน ก่อสร้างยังเป็นปัจจัยและอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถกำหนดว่าโปรเจคงานก่อสร้างนั้นจะสำเร็จ หรือจะล้มเหลว หากนั่งร้านก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่มีคุณภาพ การทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย

มาตรฐานนั่งร้าน BS1139 ควบคุมเรื่องใดบ้าง?

วัสดุและส่วนประกอบ 

Bs1139 ให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับวัสดุและส่วนประกอบที่ใช้ในการสร้างนั่งร้าน เช่น ท่อ ข้อต่อ กระดาน บันได โดยจะมีระบุข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับความแข็งแรง ความทนทาน และรายละเอียดอื่นๆ ของวัสดุและส่วนปะกอบเหล่านี้ 

การออกแบบและการสร้างนั่งร้าน 

BS1139 มีการระบุเกี่ยวกับการออกแบบและการสร้างนั่งร้าน รวมไปถึงการเลือกวัสดุและส่วนประกอบ การคำนวณน้ำหนักที่สามารถบรรทุกได้ และการสร้างองค์ประกอบอื่นๆ ของนั่งร้าน รวมไปถึงข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบและทดสอบการใช้งานนั่งร้าน 

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ 

Bs1139 มีข้อกำหนดสำหรับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของนั่งร้านระหว่างการใช้งาน ข้อกำหนดเหล่านี้จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ความมั่นคงของนั่งร้าน การจัดหาและการติดตั้งราวกั้น แผงเท้า การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหรือ PPE และการจัดการนั่งร้านระหว่างการก่อสร้าง 

ตรวจรับรองนั่งร้าน

การควบคุมคุณภาพ 

กำหนดให้มีการควบคุมคุณภาพสำหรับนั่งร้าน ตั้งแต่คุณภาพของวัสดุ ส่วนประกอบนั่งร้าน รวมไปถึงขั้นตอนการผลิตนั่งร้านและการติดตั้งนั่งร้านในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้ใช้งาน 

เปรียบเทียบ BS1139 กับมาตรฐานนั่งร้านอื่นๆ

Bs1139 เป็นมาตรฐานจากอังกฤษสำหรับการออกแบบและก่อสร้างนั่งร้าน เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ใช้งานกันทั่วโลก อีกทั้งยังมีมาตรฐานที่คล้ายกันต่างๆ เช่น EN 12810 และ ข้อกำหนด OSHA แม้ว่ามาตรฐานเหล่านี้จะมีความคล้ายคลึงและเกี่ยวข้องกัน แต่ก็มีข้อแตกต่างในบางส่วน เช่น EN12810 นั้นให้ความสำคัญกับวัสดุและส่วนประกอบที่ใช้ในนั่งร้านมากกว่า

รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความแข็งแรงและทนทานของวัสดุเหล่านั้น ในทางตรงกันข้าม BS1139 นั้นให้คำแนะนำโดยรวมเกี่ยวกับการออกแบบละการสร้างระบบนั่งร้าน รวมไปถึงข้อกำหนดที่ครอบคลุมไปถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของนั่งร้านระหว่างการใช้งานนั่นเอง 

ส่วน OSHA นั้นมีขอบเขตของข้อกำหนดที่กว้างกว่ามากๆ เนื่องจากครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสเกลงานที่ใหญ่กว่า รวมไปถึงข้อกำหนดสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การจัดการ บริหาร สถานที่ทำงาน  อบรมนั่งร้าน หรือสถานที่ก่อสร้าง และการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงในการทำงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านการทำงานในอุตสาหกรรม สามารถหาข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

@2024 – Thaimanufac. All Right Reserved. Designed and Developed by thaimanufac